Florida Agricultural and Mechanical University

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

Florida Agricultural and Mechanical University (FAMU) to instytucja przyznająca grunty w 1890 roku, zajmująca się rozwojem wiedzy, rozwiązywaniem złożonych problemów i wzmacnianiem pozycji obywateli i społeczności. Uniwersytet zapewnia środowisko zorientowane na studenta, zgodne z jego podstawowymi wartościami. Wydział jest zaangażowany w kształcenie studentów na poziomie licencjackim, magisterskim, doktoranckim i zawodowym, przygotowując absolwentów do zastosowania swojej wiedzy, umiejętności krytycznego myślenia i kreatywności w służbie społeczeństwu. Wyróżnienie FAMU jako instytucji doktorskiej / badawczej będzie nadal zapewniać mechanizmy rozwiązywania pojawiających się problemów poprzez partnerstwa lokalne i globalne. Rozszerzając status przyznania gruntów uniwersytetowi, poprawi życie wyborców poprzez innowacyjne badania, angażowanie się w rozszerzenie współpracy i usługi publiczne. Podczas gdy uniwersytet kontynuuje swoją historyczną misję edukacji Afroamerykanów, FAMU obejmuje osoby wszystkich ras, pochodzenia etnicznego i narodowości jako członków społeczności uniwersyteckiej na całe życie.

Florida Agricultural and Mechanical University (FAMU) zostanie uznany za najważniejszy uniwersytet doktorancki, który pozyskuje absolwentów konkurencyjnych na całym świecie.

Lokalizacje

Tallahassee

Address
South Martin Luther King Junior Boulevard,1601
32307 Tallahassee, Floryda, Stany Zjednoczone

Stypendium Keystone

Dowiedz się, jakie możliwości daje Ci nasze stypendium